Binnenkort lanceren we de oproep voor de
Wase Erfgoedprijs 2023

Genomineerde projecten (zomer 2023)
WEP Nieuws
  • En de winnaar is…

    Op zaterdag 22 oktober werd door Erfpunt en Erfgoedcel Waasland de Wase Erfgoedprijs 2022 uitgereikt aan...

  • Stem op jouw favoriet

    De Wase Erfgoedprijs wil de aandacht vestigen op erfgoedprojecten in het Waasland die inspireren. Denk maar...

  • Genomineerden online!

    Met het najaar in aantocht, wordt het ook uitkijken naar wie de winnaar wordt van de...

Meer nieuws
De Wase Erfgoedprijs

De meest inspirerende erfgoedprojecten

Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen Erfpunt en Erfgoedcel Waasland opnieuw de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan.

Meer info
Editie 2023 - cultureel erfgoed

De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan cultureel erfgoedproject en onroerend erfgoedproject. Dit jaar ligt de focus op cultureel erfgoed.

Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij deelneemt. Onroerend erfgoed is het geheel aan erfgoedelementen die boven- en/of ondergronds bewaard zijn en een waarde hebben op archeologisch, bouwkundig of landschappelijk vlak, inclusief de cultuurgoederen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.

Op 1 maart 2023 lanceren we hier de nieuwe oproep voor inzendingen.