De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar de meest inspirerende Wase erfgoedprojecten

Genomineerden
 • De getijdenmolen van Rupelmonde
 • Restauratie bakoven
 • De Mosterdpot
 • Kapellen en kapelletjes in het Waasland
 • Textielfabriek wordt coworkingpraktijk
 • Sleeping Beauty
 • Het steenwerk en haar muntschat
 • Prosperhoeve
 • Le Corbu
 • De Madonna van Hof ter Welle
 • Hoeve Bosman
 • Herwaardering Hof de Fonteyne
 • Oud Postgebouw
 • Brouwerij The Musketeers
 • Erfgoedwandeling Beveren
 • Made in Belgium by Boelwerf
 • Restauratie Kasteel ter Eiken
 • Galerie Wulder
 • Restauratie Pastorie van Vrasene
 • Steenbakkerijen op het gelaag
 • Kleibaggeraar Les Tuileries Sainte-Marie
 • Restauratie Monument Oud-Zeelieden
 • Waar is ons Romeins kommetje?
WEP Nieuws
Meer nieuws
De Wase Erfgoedprijs

De meest inspirerende erfgoedprojecten

Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen Erfpunt en Erfgoedcel Waasland opnieuw de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan.

Meer info
Editie 2020 - onroerend erfgoed

De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan cultureel erfgoedproject en onroerend erfgoedproject. Dit jaar ligt de focus op onroerend erfgoed.

Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij deelneemt. Onroerend erfgoed is het geheel aan erfgoedelementen die boven- en/of ondergronds bewaard zijn en een waarde hebben op archeologisch, bouwkundig of landschappelijk vlak, inclusief de cultuurgoederen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.