Wie wint de
Wase Erfgoedprijs 2022?

Genomineerde projecten
 • Kijk op de kerk
 • Menapiërspark
 • BAKEN
 • Huis Myle
 • Paterskerk
 • Kerk Sint-Andreas-en-Ghislenus
 • Tramlijn H: videomontage
 • Erfgoedzoektocht doorheen Kemzeke
 • Klap-rozen
 • Bistro Mille
 • Erfgoedhuizen in Stekene
 • #150jaarMechelenTerneuzen
WEP Nieuws
Meer nieuws
De Wase Erfgoedprijs

De meest inspirerende erfgoedprojecten

Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen Erfpunt en Erfgoedcel Waasland opnieuw de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan.

Meer info
Editie 2022 - onroerend erfgoed

De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan cultureel erfgoedproject en onroerend erfgoedproject. Dit jaar ligt de focus op onroerend erfgoed.

Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij deelneemt. Onroerend erfgoed is het geheel aan erfgoedelementen die boven- en/of ondergronds bewaard zijn en een waarde hebben op archeologisch, bouwkundig of landschappelijk vlak, inclusief de cultuurgoederen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.

De oproep tot inzendingen voor de editie van 2022 werd op 1 maart opengesteld. Deadline voor het indienen van een project is 15 mei, om 12u.

De uitreiking van de Wase Erfgoedprijs vindt plaats in oktober.